Miejskie Centrum Techniczno Projektowe
ul. Ołtaszyńska 98A lok.39
53-034 Wrocław
Zamówienia nr tel. 500-505-302
poczta elektroniczna: wroclawagd@gmail.com.